“ Verwijzend naar de Presidentiële Besluiten, d.d. respectievelijk: 12 sept. ’23, 03 nov. ‘23  en  08 jan. ‘24 en met kenmerk: PB no. 22/2023 t/m PB no. 32/2023, PB no. 33/2023, PB no. 41/2024 t/m PB no. 44/2024, wordt meegedeeld dat het MI-GLIS per ingaande resp. 12 sept. ’23, 03 nov. ‘23 en 08 jan. ‘24 voor een termijn van resp. 06 maanden om 09 maanden geen producten mag verstrekken en diensten verlenen m.b.t. de uitgegeven percelen uit de diverse gebieden”

;